LogoHeader8 480px

Välkommen till Helande Drama

petra in action 02

Helande Drama & Utveckling erbjuder verktyg och metoder för personlig och professionell utveckling. Vi arbetar med olika metoder för förbättrad kommunikation inom och mellan människor. 

Förbättrad kontakt och samarbete i grupper är en av våra specialiteter. Även enskilda individer kommer för drama coaching för allt från hur man presenterar sig själv i samband med viktiga möten till hur man kan förbättra sin självkänsla. Genom att bli mer av oss själva kan vi bejaka och bli vårt bästa jag och samtidigt nå ut tydligare till andra.

"Petra's fusion of coaching and drama is an approach that results in clients being able to determine their own aims, realizing what structured steps are needed to achieve these goals, and an improved self-confidence which helps to the clients to perform these steps and thereby reach these goals.
Petra is an active listener, and she is able to analyze clients' situations and issues and then design an appropriate programme which addresses the requirements and needs of each individual client in a structured - yet flexible - and very enjoyable way.

Petra herself is an inspiring, outgoing, calm person, fluent in English, easy to talk to, and keen to put all her knowledge and experience at her clients' disposal "
Susan, former client

 

Powered by JS Network Solutions