LogoHeader8 480px

Välkommen till Helande Drama

DSC 0016 3

Helande Drama & Utveckling erbjuder verktyg och metoder för personlig och professionell utveckling. Vi arbetar med olika metoder för förbättrad kommunikation inom och mellan människor. 

Förbättrad kontakt och samarbete i grupper är en av våra specialiteter. Även enskilda individer kommer för drama coaching för allt från hur man presenterar sig själv i samband med viktiga möten till hur man kan förbättra sin självkänsla. Genom att bli mer av oss själva kan vi bejaka och bli vårt bästa jag och samtidigt nå ut tydligare till andra.

 

 

Powered by JS Network Solutions