petra in action 02Välkommen till Helande Drama

Helande Drama & Utveckling erbjuder verktyg och metoder för att utvecklas genom att förtydliga kommunikation inom och mellan människor.
Att konkret hitta lösningar på svåra situationer inom enskilda individer eller grupper och med hjälp av bland annat drama som metod synliggöra detta.
Vi vänder oss både till privatpersoner, företag, organisationer och skolor.

 

Vår styrka är kunskapen om kopplingen mellan kropp och psyke samt kunskapen om hur vi människor kommunicerar på flera olika nivåer. Med tillgång till både terapeutiska och pedagogiska redskap kan vi också belysa situationer på flera olika sätt och hjälpa er utvecklas på både det professionella och personliga planet.

- Medvetandegör din inre och yttre kommunikation -

Mycket bra och helt rätt, eftersom tankarna styr väldigt mycket i vårt liv. Men för varaktig utveckling behöver hela människan engageras och beröras på alla plan. Att koppla ihop tankarna med kroppen, känslorna och beteendet.