LogoHeader8 480px

Drama & Forumspel

Dramapedagogik kan innefatta allt från rollspel till improvisation. Det kan ske parvis eller i hel grupp beroende på syftet med övningen. Kreativiteten öppnar upp och stärker både individen och gruppen. Förutom att det är kul stärker det självkänsla och självförtroende. Petra är auktoriserad dramapedagog och använder sig av olika tekniker från området samt fyller på med egna nya övningar, allt utifrån gruppens behov och syftet med kursen eller workshopen.

Forumspel handlar kortfattat om att åskådarna ingriper i det rollspel som presenteras. När åskådarna själva deltar i spelet kan de inte bara föreställa sig förändring utan också aktivt genomföra förändringen. På så sätt är hela publiken med i processen och kan reflektera över det som händer kollektivt. Vilket ger kraft att agera för förnyelse. Det är en metod som aldrig upphör att fascinera - de mest motståndsbenägna personerna i vitt skilda sammanhang enas plötsligt kring samma mål - förändring!

Längre ner på sidan finner du länkar inom olika fält relaterade till drama och forumspel. Numera har vi en professor i Sverige i drama med didaktisk inriktning. Hon heter Eva Österling och medverkar i länken nedan om Estetikens kraft från UR.

 

DSC 0463 2 

Ja det stämmer - det händer att det förekommer övningar
som gör att du rör dig något utanför din komfortzon och ger dig ett gott skratt.

 

Här finns länkar för dig som vill läsa mer om dramapedagogik, forumspel, forskning samt var man kan utbilda sig till dramapedagog.

Eva Österling i samtal om estetiska ämnen i allmänhet och drama i synnerhet.

Den enda dramapedagogutbildningen f.n. i Sverige

Amy Cuddy och hennes kända TED talk om status och kroppsspråk

Internationella föreningen för forumteater

Forumteaterföreningen i Sverige

Powered by JS Network Solutions