LogoHeader8 480px

Metoder

Här presenteras ett urval av de metoder och verktyg som jag använder. Dessa metoder ska främst ses som inspirationskällor. Många övningar kommer till i stunden i mötet med deltagare utifrån de behov som finns.

 

Powered by JS Network Solutions