LogoHeader8 480px

Mindfulness

Mindfulness används på många olika sätt idag och har blivit en riktig hajp. Så pass mycket att om man googlar begreppet idag får man över 36 miljoner träffar! Metoden används till allt från stresshantering till depressioner och oro. Det forskas flitigt kring mindfulness sedan många år tillbaka och det är troligen därför det fått sådan genomslagskraft, tillsammans med enkelheten i utövandet.

Jag använder ofta mindfulness som ett redskap för att centrera och balansera de ofta utåtriktade dramaövningarna. Men också därför att det är så enkelt och kraftfullt och något som följt mig såpass länge att jag ser dess många användningsområden. Inte minst kopplat till personlig utveckling.
Tekniken är enkel när man väl har lärt sig den och samtidigt är det ett förhållningssätt som är en färskvara som så mycket annat i livet. Det är dessutom en metod som kan tränas när som helst och i stort sett var som helst.

Det kinesiska tecknet för mindfulness består av två separata tecken med betydelsen nu samt hjärta eller mind. Bokstavligen att uppleva nuet fullt närvarande med hjärta och sinne. När vi tränar det förhållningssättet blir vi mer medvetna om vår inre kommunikation och hur rastlös sinnet ibland kan te sig.  Vi lär oss träna upp hur vi kan förhålla oss till stess och stressande tankar samt i förlängningen hur vi kan göra oss fria från gamla invanda mönster och föreställningar om hur livet ska vara och istället processa det så som det är.

Dalai Lama's sida om brobygget mellan buddhism och modern vetenskap

TV4 - Om hur mindfulness kan läka en utbränd hjärna

Läkartidningen om hur mindfulness lindrar stress

Meditation och mindfulness i Silicon Valley

Powered by JS Network Solutions