LogoHeader8 480px

Dramaterapi

Dramaterapi är terapi genom drama, enkelt uttryckt. Vi kommer inte bedriva terapi tillsammans (vilket ändå inte är möjligt eftersom hela idén med terapi går ut på att den är uttalad och överenskommen). Däremot finns många verktyg inspirerade av dramaterapin, inte minst de psykologiska teorierna bakom dramaterapin. Även i dramacoachingen används övningar från dramaterapi.

Här kan du läsa mer om dramaterapiutbildning samt forskningsartiklar relaterade till dramaterapi.

CSSD - En av Londons mest kända teaterskolor, där Petra Skogsberg gått dramaterapiutbildningen

 

Powered by JS Network Solutions