LogoHeader8 480px

Värdegrund

Värderingsövningar av olika slag är en av de metoder vi erbjuder för att arbeta värdegrundsinriktat. Vi vänder oss både till skolor och företag där det finns ett behov av att arbeta med värderingar och attityder. Teman kan vara oerhört varierande men inkluderar ofta normativt tänkade och ifrågasättande av desamma förstås. Det finns egentligen inte förutbestämda svar eller facit utan själva övningarna i sig och förhållningssättet från ledaren gör att arbetet fördjupas och fortskrider.

Det är också en form av empatiträning, på så vis att man möts i respekt för alla olika tankegångar. Ofta ingår rollspel eller forumspel för att ledvandegöra det som bearbetats och diskuterats på intellektuell nivå.

Många i dagens samhälle behöver tid att mötas på riktigt, bortom attityder och roller. Att se andra samt bli sedd är en bristvara i dagens samhälle och är grundläggande för att bygga självkänsla och självförtroende inifrån. När man lever sig in i andra roller än de man har i vardagen sätter det igång och ändrar dynamiken i gruppen. Inget är statiskt, allt kan hända här och nu.

Drama 8 300px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  drama 2 300px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  drama 7 300px

1. Här diskuteras först upplägg och val av scener.   2. När scenen/scenerna spelas upp visas ett tydligt mönster av förtryck och /eller någon som är utsatt.   3. Det verkligt spännande sker när den utsatte byts ut och/eller de som är passiva åskådare. Det är verkligen en träning för livet att jobba med rollspel och då i synnerhet forumspel.

  

Powered by JS Network Solutions