LogoHeader8 480px

Helande Drama

Vanans makt och att köra på autopilot

Kör du på autopilot i många situationer? Är dina vanor så inkörda att du ibland inte tänker på hur mycket vanans makt påverkar dig i ditt liv? Svaret är troligen ja eftersom det underlättar att inte behöva tänka på hur och vad vi gör i olika situationer. Det är en hjälp för hjärnan att inte behöva sortera alla val vi har varje dag. Du borstar tänderna, klär på dig, cyklar till jobbet eller skolan. Situationer där vanor underlättar för just de momenten.

Andra gånger skulle det underlätta för oss att distansera oss från vanorna och finna nya förhållningssätt. Kanske går auto-piloten igång och du skäller på barnen av bara farten? Eller irriterar dig på samma sak hos en vän eller kollega?
Just tankebanor, känslouttryck och handlingar/beteenden tjänar på att granskas och förändras kontinuerligt. Gör vi inte förändringen själva så tvingas vi ofta ändå av livet att justera och förändra i smått och stort.

Kanske har du medvetet försökt förändra ditt beteende eller dina känslor i en situation eller i en relation. Plötsligt en dag infinner sig en helt ny reaktion mot vad du hade tänkt. Du blir förvånad över att inte längre känna på samma sätt. Hur uppfriskande är inte det?!

Att bli medveten om

Läs mer
Powered by JS Network Solutions