LogoHeader8 480px

Helande Drama

Självkänsla – ett uttryck och känsla av ditt själv.

Det är märkligt att skriva en bloggartikel om självkänsla. Rätt snart uppstår tanken och känslan av prestation; att det ska bli en bra artikel som känns värd att läsa. Samtidigt går det just emot vad självkänsla är. En känsla av att det mesta jag gör och är, är bra som det är. Lite paradoxalt på något sätt alltså.

Det är många saker som påverkar oss i vår tillvaro, vilket kan få denna känsla att pendla än hit, än dit. Om vi inte centrerar oss vill säga. Att förankra oss i oss själva och få starkare självkänsla kan vara det viktigaste du kan göra för dig själv, ditt liv och i förlängningen - för omvärlden.

Självkänsla är ett begrepp som diskuterats och vridits och vänts på flitigt de senaste åren. I böcker, artiklar och i andra medier finns olika tips för hur man förbättrar och förstår vad denna känsla är. För det handlar faktiskt om en slags känsla. Precis som känslor kan vara flyktiga är inte vår självkänsla konstant. Det är en färskvara; något som måste underhållas.
Självkänsla beskrivs ofta i relation till självförtroende. Som både en motsats och ett komplement. Där självförtroende hänger ihop med vad jag gör eller presterar

Läs mer
Powered by JS Network Solutions