LogoHeader8 480px

Helande Drama

Mindfulness och lugna klara tankar

Har du svårt stilla ditt sinne ibland? Är det stressigt i ditt liv, antingen på det inre eller yttre planet? Hur ofta under en dag är du bara som i bara vara? Där du låter dina tankar lugna dig snarare än stressa och styra dig? För när det kommer till stress så finns det mycket som tyder på att det är våra tankar om det som händer som stressar oss. Det bekanta uttrycket att det är inte hur vi har det utan hur vi tar det.

Min bakgrund till mindfulness är zenmeditation som jag praktiserat i tjugo år. Inom denna typen av meditation övar man just att stilla tankarna och låta hjärta och hjärna mötas, enkelt uttryckt. Egentligen går övandet ut på att inte göra någonting eller ens förvänta sig någonting, snarare att vara i det som är. Däremot är sittställningen/positionen avgörande för att skapa en grund för klarhet och lugn.

I mina grupper använder jag mig så gott som alltid av någon mindfulnessövning eller avslappning för att hitta redskap att stilla sinnet. Detta kombinerar jag ibland även med liknande dramaövningar där rörelsen är medveten och syftar till fokus och avslappning.
En kille som jag coachade hade verkligen nytta av detta

Läs mer
Powered by JS Network Solutions