LogoHeader8 480px

Helande Drama

Skippa botoxen!

Nu undrar du kanske vad denna rubrik har att göra med drama och kommunikation. I flertalet bloggartiklar har temat här varit att kroppen och kroppshållning påverkar hur vi känner oss, till exempel i den senaste; Sträck på dig - det hjälper!
Men vi påverkas ju inte bara av de processer som pågår i oss själva utan lever i växelverkan med yttervärlden. Att spegla oss i andra odlar inte bara empati och inlevelse, i bästa fall, vi ”blir också till” genom att spegla oss och mötas och bli mötta. (Se t.ex. Martin Buber) Ansiktet och våra ansiktsuttryck ligger förstås nära till hands att tänka på när det gäller att visa känslor. (Här skulle förstås kunna invändas att ansiktet, precis som masker, både kan användas till att visa känslor lika mycket som att dölja dem. Till viss gräns.)

I ett experiment jämförde man kvinnor som injicerats med botox med kvinnor som gjort annan typ av antirynk behandling. *
Dessa två urvalsgrupper fick sedan titta på svartvita fotografier, föreställandes människors ögon och området precis runt omkring. De fick endast se detta begränsade område och ombads att sätta ett namn på den känsla som dessa ögon uttryckte. Eftersom fotona uttryckte just detta. DE hade

Läs mer

Sträck på dig - det hjälper!

Du som har läst min allra första blogg Boosta ditt självförtroende har hört det förut: att kroppen påverkar psyket och vice versa. Du har kanske märkt det i ditt eget liv och läst om det på fler ställen.
För visst är det intressant att se hur kropp och psyke hänger ihop! Det räcker att sträcka på sig och dra in hakan för att upptäcka att du blivit mer centrerad även i ditt psykologiska jag. Så att säga. Vilket i sin tur påverkar känslan av - i bästa fall- större närvaro och kraft i dig själv. Eller åtminstone att du känner dig mer centrerad.

I den nämnda bloggartikeln handlade det om hur Amy Cuddy och hennes forskarteam kommit fram till högstatus poser vs lågstatus posers betydlese för självförtroende och självkänsla. Dominans och underkastelse kan det också kallas, och är förstås lika vanligt bland djuren. Den som visar sig starkast/störst osv har högre rang.

En vanlig övning i drama går ut på att just testa olika kroppsspråk utifrån dominans och underkastelse och många tillstår att de känner sig mer hemma och bekväma i vissa av positionerna än i andra. Vilket har med självbild och vanor att göra för det mesta. Oavsett är

Läs mer

Tacksamhet 2.0

Vad kallar man en bloggartikel när ett återkommande tema är tacksamhet? 2.0 blir bra kom jag snabbt fram till, eftersom vi ständigt förändrar vårt sätt att se på saker, en slags uppgradering alltså.

När jag för två år sedan – på dagen! – började skriva tacksamhetslappar och samlade i en burk (en per dag - se foto nedan) så visste jag inte på vilket sätt det skulle ha betydelse för mig. Mer än det uppenbara - att träna sig i tacksamhet ökar känslan av lycka, som en slags boost även när livet dippar. Vilket forskning också visar. (Läs mer om detta: Tacksamhet ger mer lycka på kort och lång sikt)

Intressant är att jag märker att tacksamhet spelar roll även då det rullar på fint i livet, humöret är på topp, relationerna fungerar bra och hälsan tiger still. Det spelar roll att fortsätta skriva även då eftersom det påminner mig om alla de perioder då livet har varit oerhört stressigt (inre och yttre) och relationer varit krångliga. Det får mig att förstå på djupet att allt kan tas ifrån mig och att det spelar roll att jag fortsätter träna mig att tacka och vara mindful för enkla saker. "Tack

Läs mer

Hur känns det att uppskatta varje ögonblick?

Oktober är snart slut och novembers grådis och mörker närmar sig. Förresten stop! Läste du ordet grådis? Det är lätt att glömma hur vackert det kan vara, grådis och dimma en tidig morgon, eller nakna trädstammar mot himlen. Doften av multnande löv och mossa i skogen.
För det var ju det denna blogg skulle handla om. Hur vi inte kan vänta på att det ska bli bättre runt nästa hörn. ”Om jag bara hade det och det i mitt liv… om det bara vore jul nån gång… om jag bara vore lite lyckligare…”
Det finns många om i våra liv. Men forskningen visar att det är tvärtom – var glad här och nu så kommer det andra sen. Ofta av sig självt och på köpet. *

Sen förstås… komma till ro i höstdunklet och senare vinterdvalan är ju bara nyttigt. (Om vi bara kunde omfamna lugnet lite mer i detta hektiska samhälle.)

Jag återkommer ofta till nuet och att tillämpa mindfulness på litet och stort, både i mina bloggar, i workshops och i skolan med elever. Just detta att uppskatta det som är i nuet istället för att vänta på nåt ’bättre’ bakom nästa hörn.

Häromdagen lärde jag mig en

Läs mer

Prestation vs presentation

Prestera är ett ord som förekommer både här och var nuförtiden i olika sammanhang. Ibland behöver vi prestera som i att leverera. Det är en del av livet och av det samhälle vi lever i. Synonymer är även åstadkomma, framlägga, utföra. Men som alltid - balansen är a och o. Som titeln på bloggen antyder finns det kopplingar till presentation. Hur vi presenterar oss för omvärlden och i mötet med densamma skapas vår självbild. Bland annat. Identifierar vi oss för mycket med den bilden så tappar vi lätt bort oss själva. Särskilt om den är kopplad till just att prestera.

Presentation är något jag jobbar med för de som vill bli bättre på allt från kroppsspråk till hur en kan förbättra självförtroendet. Men presentation kan vara så mycket...
En vän skulle på en arbetsintervju och visste inte hur hen skulle "få upp gaisten" och verka glad och insäljande. En kund ville finslipa sin presentationsteknik och få liv i materialet samt nå fram med den entusiasm hen egentligen kände för ämnet. Bortom nervositeten. En tredje person som jag coachade ville bli bättre på small talk och att lyckas på intervjuer. Med tanken om att om hen bara blev mer utåtriktad

Läs mer

Allting ÄR

I somras gick jag på stranden, längs med den sydligaste kustremsan i Skåne, och letade stenar. 20170824 074614
Ett vanligt somrigt nöje, denna gång med min kusin vid min sida. Jag hittade en stor vit slät sten först. Därefter hittade jag en liten svart sten som var lite mer kantig men den var också vacker eftersom den glittrade. Plötsligt såg jag hur de båda hörde ihop på ett sätt. Det svarta och det vita. Jag såg också hur den vita vackra stenen var så mycket större än den svarta och tänkte för mig själv; ja så är det ju. Det ljusa är alltid mycket mycket större.

Något att minnas i både personliga kristider, likaväl som i de många allvarliga händelser som pågår i världen. För, ser vi helheten och släpper detaljerna för en stund, så ser vi ju hur vi alla går framåt. Det kan visserligen krävas en del av "ett steg fram och ett steg tillbaka", innan vi kommer ända fram. Både på personlig nivå och för mänskligheten som helhet..

Det är lättare att hamna i tanken om svart eller vitt. Men det kan faktiskt vara både och. Ta till exempel det här med bedömningar, som vi ofta gör. Det kan

Läs mer

Fördjupad självkänsla

Igår gick jag ut på en kvällspromenad i den ljumma kvällen, klockan var runt halvnio. Jag hade inte gått långt förrän jag såg något röra sig på ett sätt som såg märkligt ut. Var det något som krälade eller var det något som ringlade? Det såg på färgen ut som det möjligen kunde vara en kopparorm, kanske en groda? När jag närmade mig såg jag att det var en liten, troligen ganska nykläckt, fågelunge. Alldeles naken, utan fjädrar, låg den där och försökte till varje pris förflytta sig eller kanske få kontakt med matkällan (mamman)? Åtminstone förstod den troligen instinktivt att inte allt stämde. Den pendlade mellan att försöka förflytta sig med hjälp av vingar och att bara ligga helt stilla och andas. Ögonen var inte öppna ännu och när den låg där helt stilla emellanåt såg den så oerhört bräcklig ut. Jag tänkte på detta lilla liv som låg där och kämpade, bröstet som hävde sig, pipen som kom då och då när den orkade det. Hur liv manifesteras, hur denna lilla varelse försökte överleva.

Vi var snart flera som försökte hjälpa den lilla fågelungen upp i ett närliggande bo. Vi använde någons gamla men nytvättade handduk för att

Läs mer

Makt och möten

Temat på en skola i Nacka, där jag jobbar just nu, är Makt och möten. Ett nästan outtömligt tema, anser jag. "Makt har givits åt oss av Gud för att se hur vi handskas med den" *...läste jag någonstans en gång. Sant eller inte; det är intressant att se hur makt är väldigt centralt i och mellan människor.

När jag ber ungdomar eller vuxna att ställa sig på en värdeskola för hur varmt eller kallt de känner inför begreppet makt, blir det tydligt att det är många saker som avgör hur vi relaterar. Dels kan det handla om vilken fas jag själv befinner mig i just nu i mitt liv. Dels kan det bero på min personlighet, till exempel om jag gillar att ta plats eller om jag ogillar att synas; om jag gillar att bestämma eller inte. För att nämna några faktorer.

Om det värde jag ger ordet makt är negativt laddat, handlar det nästan alltid om associationer av missbruk av makt. Så som vid diktatur. Eller att en inte vill bestämma över andra. I de fall där jag känner varmt/positivt för makt handlar det ofta om egenmakt och om att kunna ha friheten att bestämma över mitt liv.

Läs mer

Hur kroppsspråkar du?

Att kroppsspråka är ett nytt bra verb för det vi faktiskt gör med oss själva och varandra hela dagarna. Kanske har du redan hört att det mesta vi säger till varandra sker med just kroppsspråket och mindre med ord och röst. Detta fördelas lite olika beroende på sammanhang förstås. Många saker vi gör med kroppsspråket återfinns även i uttyck som att 'hålla huvudet kallt' (se längre ner i texten för hur vi håller huvudet..) eller 'stå med fötterna på jorden' (vilket kan tala om hur centrerade och grundade vi är, vilket också syns).

Kroppspråket är verkligen ett språk vi skulle kunna medvetandegöra mera. Inte bara för att det skulle kunna underlätta vår kommunikation utåt, utan även som ett sätt att förstå oss själva mer på. Eller för att må bättre samt för att se mer självsäkra ut - och till slut faktiskt känna oss mer säkra.

I min första blogg Boosta självfötroendet med enkla övningar skrev jag om hur vi faktiskt kan boosta oss själva att känna oss lite säkrare. Samt innefattar det förstås även det mentala. Vad vi tänker och säger till oss själva med ord är viktigt att uppmärksamma. Ja för du lyssnar ju...skulle man kunna säga. Kroppens

Läs mer

Identitet och självbild

Vem är du egentligen kära medmänniska? Hur ser du på dig själv och vad identifierar du som just dig, ditt jag? Vem jag är och vem jag egentligen är frågor som upptagit det mänskliga psyket genom historien.

En fråga troligen alla har ställt sig någon gång. Särskilt de gånger då vi kännt/tänkt/handlat tvärt emot vad vi brukar. Ofta med påföljande kommentarer såsom ”det där var inte likt mig. Sådär brukar jag inte göra”.

Så vem är du då? Är du det du säger till dig själv varje dag, de förväntningar du känner från andra eller den personlighet du identifierar dig med? Ja det finns givetvis inget enkelt svar och jag tänker i denna blogg heller inte applicera alla de djuppsykologiska teorier som finns. (Tänk Carl Gustav Jung till exempel.) Däremot är det i drama och teater uppenbart att vi kan ta lika många skepnader och roller som det finns människor i världen. Eller varför inte lika många gestalter och gestaltningar som fantasin sätter gränser för…

För att ändå föra in lite psykologiska teorier i det hela; barnläkaren och psykoanalytikern D W Winnicott talade om hur det lilla barnet rör sig mellan den trygga basen (som oftast representeras av föräldern)

Läs mer

Sympati / antipati samt konflikter

Känslor är något vi har men dessa säger inte nödvändigtvis något om vilka vi är. Eller vilka andra är. Känslor kan föra oss än hit och dit och spela oss riktiga spratt ibland. Vi gillar någon och ogillar någon annan. Hur lätt är det inte att pendla mellan sympati och antipati. På förenklat psykologispråk skulle sympati kunna förstås som de egenskaper vi känner igen från oss själva i andra. Samt de egenskaper vi ännu inte upptäckt i oss själva men som vi helt överför och beundrar i projicerad form hos andra människor. Antipati är förstås känslor som innebär att vi inte tycker om de egenskaper vi möter. Ofta är dessa egenskaper vi ser, sidor som vi ogillar hos oss själva.

Alla som någon gång funderat i dessa banor tycker inte detta är någon nyhet. Det intressanta är dock vad som händer om vi prövar att ifrågasätta våra känslor och höjer oss lite över dem. Det kan kännas oerhört frustrerande och mindre lätt eller ovant (observera min formulering här!) att börja tänka i andra banor om en medmänniska, särskilt i en låst relation. Eller i ett möte där du har bestämt vad du tycker och tänker. Faktum är att hjärnan

Läs mer

En ny god vana

I förra bloggen skrev jag om tacksamhet och hur det kan kopplas till välbefinnande och hur, när vi tränar regelbundet på att vara tacksamma, även kan öka lyckan på sikt.

Såhär i starten på det nya året kommer ett konkret tips på hur du kan bli medveten om allt som är bra i ditt liv, här och nu. (Läs mer i förra bloggen om du vill veta mer.)
Idag när detta skrivs, är det den 2:a januari så du kan starta direkt med din nya vana och sedan under hela 2017, varje dag, samlar du på allt som varit bra under en dag och lägger detta i en burk. Du kan riva av papper från ett gammalt kuvert eller kvitton eller vilket papper som nu finns tillgängligt att skriva på. Det kan vara citat, ett mål du har nått, något som fick dig att skratta, en god vän eller bara något litet såsom en god maträtt, ett härligt samtal, en skön naturupplevelse etc. Sedan ett år senare, på nyårsafton den 31/12 2017 så har du en hel burk med positiva saker att se tillbaka på.

Vill man kan man sedan rita in dessa i en mandala eller diagram av något

Läs mer

Tacksamhet ger mer lycka på kort och lång sikt

Att regelbundet träna sig att hitta saker att vara tacksam för har visat sig öka glädjen med 25%. Det kan låta märkligt hur man mäter detta men vi kan tänka oss en slags referenspunkt eller nollpunkt där vår glädje och lycka befinner sig och som vi hela tiden återvänder till. Om det händer något tråkigt en dag så återvänder vi ändå efter ett tag till denna slags punkt eller nivå av glädje och likadant om det händer något glatt. *

Denna referenspunkt eller nivå av glädje ökar ju mer vi tränar oss att tänka på det vi är tacksamma för istället för att hela tiden önska något annat.

Att träna tacksamhet även i perioder då vi har det tufft kan vara nog så viktigt. Vissa händelser som inte känns trevliga i stunden kan i slutändan ge ett bra resultat, ibland först efter många år. Att vända på allt minst en gång innan man utdömer erferenheten som "dålig", "tråkig", "negativ" eller liknande kan vara intressant. För det är skillnad på att känna sig tacksam och att vara tacksam. Där en grundinställning av tacksamhet mot livet kan hjälpa oss genom kriser.
Däremot är det viktigt hitta balansen och få uttrycka sina känslor

Läs mer

Självkänsla – ett uttryck och känsla av ditt själv.

Det är märkligt att skriva en bloggartikel om självkänsla. Rätt snart uppstår tanken och känslan av prestation; att det ska bli en bra artikel som känns värd att läsa. Samtidigt går det just emot vad självkänsla är. En känsla av att det mesta jag gör och är, är bra som det är. Lite paradoxalt på något sätt alltså.

Det är många saker som påverkar oss i vår tillvaro, vilket kan få denna känsla att pendla än hit, än dit. Om vi inte centrerar oss vill säga. Att förankra oss i oss själva och få starkare självkänsla kan vara det viktigaste du kan göra för dig själv, ditt liv och i förlängningen - för omvärlden.

Självkänsla är ett begrepp som diskuterats och vridits och vänts på flitigt de senaste åren. I böcker, artiklar och i andra medier finns olika tips för hur man förbättrar och förstår vad denna känsla är. För det handlar faktiskt om en slags känsla. Precis som känslor kan vara flyktiga är inte vår självkänsla konstant. Det är en färskvara; något som måste underhållas.
Självkänsla beskrivs ofta i relation till självförtroende. Som både en motsats och ett komplement. Där självförtroende hänger ihop med vad jag gör eller presterar

Läs mer

Vanans makt och att köra på autopilot

Kör du på autopilot i många situationer? Är dina vanor så inkörda att du ibland inte tänker på hur mycket vanans makt påverkar dig i ditt liv? Svaret är troligen ja eftersom det underlättar att inte behöva tänka på hur och vad vi gör i olika situationer. Det är en hjälp för hjärnan att inte behöva sortera alla val vi har varje dag. Du borstar tänderna, klär på dig, cyklar till jobbet eller skolan. Situationer där vanor underlättar för just de momenten.

Andra gånger skulle det underlätta för oss att distansera oss från vanorna och finna nya förhållningssätt. Kanske går auto-piloten igång och du skäller på barnen av bara farten? Eller irriterar dig på samma sak hos en vän eller kollega?
Just tankebanor, känslouttryck och handlingar/beteenden tjänar på att granskas och förändras kontinuerligt. Gör vi inte förändringen själva så tvingas vi ofta ändå av livet att justera och förändra i smått och stort.

Kanske har du medvetet försökt förändra ditt beteende eller dina känslor i en situation eller i en relation. Plötsligt en dag infinner sig en helt ny reaktion mot vad du hade tänkt. Du blir förvånad över att inte längre känna på samma sätt. Hur uppfriskande är inte det?!

Att bli medveten om

Läs mer

Mindfulness och lugna klara tankar

Har du svårt stilla ditt sinne ibland? Är det stressigt i ditt liv, antingen på det inre eller yttre planet? Hur ofta under en dag är du bara som i bara vara? Där du låter dina tankar lugna dig snarare än stressa och styra dig? För när det kommer till stress så finns det mycket som tyder på att det är våra tankar om det som händer som stressar oss. Det bekanta uttrycket att det är inte hur vi har det utan hur vi tar det.

Min bakgrund till mindfulness är zenmeditation som jag praktiserat i tjugo år. Inom denna typen av meditation övar man just att stilla tankarna och låta hjärta och hjärna mötas, enkelt uttryckt. Egentligen går övandet ut på att inte göra någonting eller ens förvänta sig någonting, snarare att vara i det som är. Däremot är sittställningen/positionen avgörande för att skapa en grund för klarhet och lugn.

I mina grupper använder jag mig så gott som alltid av någon mindfulnessövning eller avslappning för att hitta redskap att stilla sinnet. Detta kombinerar jag ibland även med liknande dramaövningar där rörelsen är medveten och syftar till fokus och avslappning.
En kille som jag coachade hade verkligen nytta av detta

Läs mer

Din inre dialog har betydelse!

Hur talar du med dig själv och hur ser den inre dialogen ut?

När jag gick kursen NLP practitioner 2008 blev jag påmind om hur viktigt språket är. Bland annat den inre dialogen, som jag tog upp i förra bloggposten; Mer medkänsla åt dig själv.

Redan som 18 åring upptäckte jag affirmationer och hur de kan hjälpa oss att må bättre, om så bara i stunden. Troligen har du hört och kanske prövat affirmationer också. Personligen tyckte jag väl att affirmationer hjälpte lite si och så egentligen för jag tyckte inte det hjälpte att säga femtio gånger om dagen ”jag älskar mig själv”. Inte ens framför spegeln som det stod ibland i böckerna. Att älska sig själv är en livslång story och består av många olika delar och det är inte heller vad denna blogg skulle handla om… utan just språket.

Inom NLP (Neuro Linguistisk Programmering) tittar man bland annat på hur vi använder språket (det Linguistiska) eller hur vi ser på omvärlden genom våra filter (Programmering). Språket kan lättas upp för att få oss att må bättre och är kanske något flera känner igen från just affirmationer. Ett klassiskt exempel är att byta ut ”måste” mot ”vill” eller

Läs mer

Mer medkänsla åt dig själv!

Hur vi talar med oss själva i vår inre monolog hänger faktiskt mer ihop med hur vi interagerar med andra än man kan tro. Ett bra exempel på det är till exempel den inre kritikern.

Jag tror de flesta känner till den inre kritikern som begrepp och kan relatera till det. Den inre rösten som bannar och kritiserar oss för allt som blir fel. Istället för att trösta och lugna och säga "det var inte så farligt... försök igen."

Själv-medkänsla är ett begrepp som blivit vanligare på sistone inom litteratur o.dl. och det är viktigt som motvikt till den oftast alltför stränga tonen mot oss själva.
För vissa människor är det lättare att säga vänliga, stöttande och peppande saker till andra jämfört med till sig själv. Då behöver man fundera på varför den egna inre kritikern får så stort utrymme jämfört med vad man förmår att ge utåt. Om jag tänker snälla, medkännande och förlåtande tankar till mig själv när jag har missat något, så är chansen större att jag även gör så mot andra. Detta är en del av det vi arbetar med i till exempel drama coaching - t.ex. genom att agera ut i rollspel hur den inre

Läs mer

Boosta ditt självförtroende med enkla övningar!

Visste du att du enkelt kan boosta ditt självförtroende genom några enkla övningar?

Alla som arbetar med drama och teater ser och förstår intuitivt hur viktigt kroppsspråket är för kommunikationen med andra. Inte minst beträffande vem som dominerar vem. Är det ovant att tänka sig att vi alla håller på med dominans eller underkastelse? Se då bara på djuren och hur de "läser" varandra för hierarkin. Vem har högst rang? På samma sätt möts och läser vi människor av varandra för att se vem som har makten eller bestämmer i varje enskild situation. Det är små små medel vi använder oss av; ett tonfall, en blick, ett handslag. Det ändrar sig dessutom hela tiden så ingen är eller har en specifik status hela tiden.

Keith Johnstone, känd teaterprofil, introducerade begreppet Status, som ett sätt att definiera vad som pågår. Han menar att när bekanta blir vänner är den stund då vi så att säga kommer överens om att spela status med varandra. Man skulle kunna säga att det handlar om ett medvetet förhållningssätt och en lek med status mellan vänner. Det är inte längre blodigt allvar utan vi vet vårt eget och varandras värde och behöver inte konkurrera.

Finns mycket

Läs mer
Powered by JS Network Solutions