LogoHeader8 480px

Organisation & Teambuilding

organisation teambuildingEn del övningar görs parvis, andra i grupp. Det ska kännas kul, avspänt och bekvämt!

Många arbetsgrupper vinner mycket på att svetsas samman och att lära känna varandra bortom titlarna och rollerna skapar gemenskap. Gemenskap är en bra grund för att arbeta åt samma håll även i vardagen. Är det något mer uppfriskande än att skratta ihop och se nya sidor av varandra? 

Vi arbetar med många olika metoder som är praktiska och övningar av mer reflekterande art. Dessa anpassas efter sammanhang och grupp. Ibland kommer vi röra oss lite utanför trygghetszonen, men bara så mycket så det känns bra och roligt.

Målen kan vara olika för varje grupp men vi vågar lova att det vi erbjuder automatiskt kommer ge dig och gruppen ny energi, ökad sammansvetsning, glada skratt och en och annan reflektion.

Exempel på teman kan vara:

  • Kommunikation och konflikthantering
  • Nytänkande i organisationen genom improvisation
  • Presentationsteknik och att tala inför grupp
  • Interaktiv teater och forumspel

Välkommen med förfrågan eller bokning på eller ring: 0736427144.

 

 

Strony internetowe