LogoHeader8 480px

Organisation & Teambuilding

organisation teambuildingEn del övningar görs parvis, andra i grupp. Det ska kännas kul, avspänt och bekvämt!

Många arbetsgrupper skulle vinna mycket på att svetsas samman och ha mer kul ihop. Lära känna varandra bortom titlarna och rollerna man annars bär. Är det något som är mer uppfriskande än att skratta ihop och se nya sidor av varandra? Få riktigt mycket energi för att orka med alla arbetsuppgifter i vardagen eller för att bara känna att man drar mer åt samma håll.

Vi arbetar med många olika metoder som är praktiska till sin natur och övningar av mer reflekterande art. Dessa anpassas efter sammanhang och grupp. Självklart kommer vi röra oss lite utanför trygghetszonen, men bara så mycket så det känns bra och fortfarande roligt.

Målen kan vara olika för varje grupp men vi vågar lova att det vi erbjuder automatiskt kommer ge dig och gruppen ny energi, ökad sammansvetsning, glada skratt och en och annan reflektion.

Exempel på teman kan vara:

  • Kommunikation och konflikthantering
  • Nytänkande i organisationen genom improvisation
  • Presentationsteknik och att tala inför grupp
  • Interaktiv teater och forumspel

Välkommen med förfrågan eller bokning på eller ring: 0736427144.

 

 

Joomla Extensions